Klimaat en gendergelijkheid: één grote crisis in India en Afrikaanse landen

De gevolgen van de opwarming van de aarde en veranderingen in het klimaat overal te wereld worden elk jaar meer waargenomen. Naast de bekende effecten van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en grote droogte, hebben veranderingen in weerpatronen ook indirecte en onvoorziene gevolgen. In India en een aantal Afrikaanse landen zijn leidt klimaatverandering zelfs tot afnemende gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Klimaat en gendergelijkheid één grote crisis in India en Afrikaanse landen
© Pixabay.com

Ontwrichting van menselijke samenlevingen als gevolg van klimaatverandering

Als men het heeft over de meest schadelijke gevolgen van klimaatverandering heeft men het vaak over sociale ontwrichting of het in gevaar brengen van onze huidige samenleving. Dit lijkt een extreem gevolg voor kleine veranderingen in het weer en bij veel mensen die de ernst van klimaatverandering niet inzien is vaak dit juist een punt dat niet goed wordt begrepen.

Weer heeft een ogenschijnlijk klein effect op ons dagelijks leven. Een regenbui meer verpest misschien je dag, terwijl en een lekker warme week maakt je zomer een stuk aangenamer maakt, maar het is moeilijk voor te stellen dat het weer je hele leven kan veranderen. Toch zullen de sociale effecten van klimaatverandering op de lange termijn het meest invloedrijk zijn. Periodes van droogte, natuurrampen en zeepspiegelstijging hebben het directe effect van volksverplaatsing. Mensen zullen alles doen om in leven te kunnen blijven en hun familie te voeden. In plekke zonder voedsel of hoop op een welvarende toekomst ziet dit er vaak uit als conflict over goederen, of als emigratie naar een plek waar wel genoeg eten en werk is.

Crisis in het globale zuiden

In landen die erg direct afhankelijk zijn van de natuurlijke wereld voor hun levensvoorziening zal de klimaatcrisis het eerst en snelst gevoeld worden. Dit zijn voornamelijk landen in het globale zuiden: voorheen gekoloniseerde en nu overgeëxploiteerde landen waar een groot deel van de bevolking in armoede leeft en afhankelijk is van landbouw of visserij voor hun voedsel. Bij kleine veranderingen in het weer, die tot droogte of overstromingen kunnen leiden, wordt de voedselvoorziening voor dat jaar direct in gevaar gebracht en ook de beschikbare banen nemen significant af.

Landen die met deze problemen kampen zijn vaak ook onderworpen aan bijkomende gevolgen, zoals extreme emigratie en genderongelijkheid. Deze problemen worden verergerd door de druk die klimaatverandering op de werkvoorziening en voedselzekerheid plaatst. In India, Bangladesh en Ghana veroorzaken smeltende gletsjers en toegenomen moessonregens extreme overstromingen, terwijl in de aride regio’s van Kenia en Ethiopië langdurige droogtes de waterreserves uitputten en oogsten verpesten. Om hun familie te voeden kiezen mannen in deze gebieden, de traditionele broodwinners, er daarom steeds vaker voor om te migreren naar plekken waar wél werk te vinden is.

Afrika
© Pixabay.com

Met de mannen vertrokken komt de verantwoordelijkheid van het hele huishouden op de achtergebleven vrouwen te liggen. Onder de druk van het onderhouden van een groot gezin én boerderij in toch al moeilijke tijden worden deze vrouwen veroordeeld tot traditionele rollen die ze binnen het huis houden en mogelijkheden om aan carrière, sociaal contact of gemeenschap te bouwen wegnemen. Dit verergert de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen sterk en is een bedreiging voor de mensenrechten van zowel de vrouwen die thuisblijven als de mannen die onder nieuwe bazen uitgebuit worden.

Sommige mannen vinden werk in een nabijgelegen dorp en kunnen regelmatig terugkeren, terwijl anderen naar verre steden of andere landen moeten reizen. Zelfs de huidige migratiecrisis waarbij mensen uit Centraal Afrika en Syrië naar Europa vluchten is grotendeels te wijten aan het conflict en gebrek aan werk dat klimaatverandering heeft veroorzaakt.

Klimaatmigratie en ongelijkheid als voedingsbodem voor conflict

Grootschalige klimaatmigratie zal tot grote politieke en sociale onrust leiden in de landen waar migranten naartoe reizen, ongeacht het migratiebeleid. Als je de chaos rondom de huidige migratiecrisis ziet is het makkelijker voor te stellen hoe een vertienvoudiging van dit probleem tot echte ontwrichting van onze samenleving kan leiden.

Ook in de landen zelf vindt sociale ontwrichting plaats door vrouwen en arme arbeiders verder te onderdrukken zonder hen de mogelijkheid te geven aan een betere toekomst te bouwen of de problemen van klimaatverandering aan te pakken. Het aanpakken van de klimaatcrisis zal echter onvermijdelijk samengaan met een verbetering van de levens van mensen in elk deel van de wereld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.