Wat moet je weten over de Nederlandse opstalverzekering?

Wanneer je een huis koopt, dan verwacht de hypotheekverlener dat je een opstalverzekering afsluit. Een normale gang van zaken vermits de woning in onderpand wordt gegeven. Een opstalverzekering dekt alle schade aan de woonst die vastgeklemd zit in en aan het huis. Vrij vertaald: al wat vastzit aan je woning en die je niet eigenhandig kan verwijderen. Wie eigenaar is van een woonst, is verplicht een opstalverzekering af te sluiten in Nederland.

Wat moet je weten over de Nederlandse opstalverzekering
© Pixabay.com

Wanneer keert een opstalverzekering schadeclaims uit?

Een opstalverzekering betaalt een schadeloosstelling uit wanneer je huis werd getroffen door volgende tegenslagen buiten je wil om:
* wanneer er blus- en brandschade wordt vastgesteld
* wanneer er schade werd berokkend door een ontploffing
* wateroverlast, uitgezonderd van waterschade bij een dijkbreuk
* tijdens een onweer bij de inslag van de bliksem
* roet- en rookschade ten gevolge van een brand
* bij een storm met een kracht van 7 op de schaal van Richter
* diefstal en inbraak in de woning
* bij vorst en neerslag
* bij schade aan zonnepanelen tenzij anders in de polis vermeld

Wanneer komt de opstalverzekering niet tussen?

Wanneer je zelf schade veroorzaakt aan het huis door bijvoorbeeld een vloer te vernielen. In dat geval kan alleen maar een allrisk polis tussenbeide komen om de geleden schade uit te betalen. De algemene regel geldt dat een schadeloosstelling alleen maar wordt vergoed wanneer het gaat om een ‘onzeker voorval’ zoals dat in het vakjargon van de verzekeringswereld heet. Daarnaast worden bepaalde eisen gesteld aan de buitenwanden. Woonwagens en rieten daken worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen uitgesloten.

Hoe zit het met het afsluiten van een verzekering voor een appartement?

Wanneer je eigenaar bent van een appartement, sluit je over het algemeen zelf geen opstalverzekering af. Bij een huurwoning doet dat de verhuurder voor jou, bij een eigendomsflat valt meestal die verantwoordelijkheid bij de vereniging van eigenaars. In dat geval moet je alleen maar een inboedelverzekering afsluiten.

Liefst verzekeren bij één maatschappij

De inboedel- en opstalverzekeringen worden ook wel woonverzekeringen genoemd. In vele gevallen gaat dit gepaard met de aansprakelijkheidsverzekering. Een aanbevolen tip: om bij een schadeclaim niet van de ene verzekeraar naar de andere te moeten hollen, kan je best je laten verzekeren bij één en dezelfde assurantiemaatschappij.

Opstalverzekering
© Pixabay.com

De verzekerde waarde is niet altijd de herbouwwaarde

Een maximale beschadiging ontstaat als het pand door bijvoorbeeld een geteisterde brand volledig onbewoonbaar wordt verklaard. Op dat ogenblik zal je opstal schadeloos worden gesteld wanneer de woning opnieuw wordt heropgebouwd. Hou er rekening mee dat de verzekerde waarde bij een opstalverzekering niet equivalent is met de herbouwwaarde! Onder de herbouwwaarde wordt het bedrag berekend dat nodig is om de woning, die afgebrand is, opnieuw te bouwen vanop dezelfde plaats. Het vaststellen van de precies herbouwwaarde is superbelangrijk. Op het ogenblik dat je schade hebt, dient de beschadiging te worden in orde gebracht.

Onderverzekerde versus oververzekerde waarde

Wanneer de verzekerde waarde een stuk lager ligt dan de herbouwwaarde, zal je niet de daadwerkelijke herbouwwaarde vergoed krijgen. In mensentaal betekent dit dat wanneer je huis volledig is verwoest, je woning niet kan worden heropgebouwd. Of je beschikt uiteraard over voldoende vermogen. Deze situatie ontstaat wanneer je onderverzekerd bent. Wanneer je waarde hoger ligt dan de daadwerkelijke herbouwwaarde, spreekt men van oververzekerde waarde en heb je wellicht in het verleden jaarlijks teveel voor je verzekering betaald. Het is enorm belangrijk dat je regelmatig nacheckt of de verzekerde waarde nog overeenstemt met de werkelijke waarde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.