4 Manieren om je kind op te voeden

Je kind opvoeden, een heikel, maar o zo belangrijk onderwerp. Wellicht sta je meestal niet stil bij de strategieën die je toepast bij de opvoeding en bij de wetenschappelijke benadering van opvoeden. Ieder heeft trouwens ook zijn eigen manier van opvoeden en zelfs binnen eenzelfde gezin komen verschillen voor. De wetenschap ordent het opvoeden in 4 basisopvoedingsstijlen. Het loont de moeite om ze eens van naderbij te bekijken. Alles heeft te maken met de dosis controle en betrokkenheid van de ouder en de balans hiertussen.

4 Manieren om je kind op te voeden
© Pixabay.com

1. Autoritair
Waarom? Daarom. Deze stijl wordt gekenmerkt door veel controle en weinig betrokkenheid. Samengevat is de ouder hier de baas en moet het kind gehoorzamen, zoniet krijgt het straf. Orde, regelmaat en rust vormen de sleutelwoorden. Deze opvoedingsstijl werd vroeger veel toegepast. Het kind is ondergeschikt, krijgt geen uitleg van de regels en er is totaal geen ruimte voor discussie. Voordeel van deze methode is dat er veel duidelijkheid is voor het kind. Het weet perfect waaraan zich te houden. Nadelen zijn dat er weinig zelfvertrouwen is bij het kind en dat zijn zelfstandigheid niet wordt bevorderd. Het kind krijgt geen ruimte om zelf beslissingen te nemen. Een gevolg kan zijn dat het kind volgzaam en angstig wordt of net agressief en rebels. In elk geval vergroot deze opvoedingsmethode de afstand tussen ouder en kind.

2. Autoratief of democratisch
Waarom? Omdat. Bij deze vorm van opvoeden is er veel controle, maar ook veel betrokkenheid. Jij als ouder blijft de baas, maar je houdt liefdevol rekening met de behoeften van je kind. Te allen tijde is er ruimte voor overleg. Als ouder zweer je bij je eigen regels en beslissingen, maar je legt die uit aan je kind en probeert je zoon of dochter zoveel mogelijk aan te moedigen en te steunen. Er zijn veel voordelen verbonden aan deze manier van opvoeden. Je kind wordt gerespecteerd en krijgt zelfvertrouwen en zijn zelfstandigheid wordt bevorderd. Er is openheid en een sterke band tussen kind en opvoeder. Nadeel hier is wel dat het je als ouder heel veel tijd en energie kost om alles uitgelegd te krijgen en om consequent te blijven handelen. Wees op je hoede om niet overdreven te gaan argumenteren.

Kind opvoeden
© Pixabay.com

3. Toegeeflijk of permissief
Doe maar! Toegeeflijke ouders doen net het tegenovergestelde van autoritaire ouders. Er is weinig controle, wel veel betrokkenheid. Als opvoeder heb je hier veel aandacht voor de behoeften van je kind, maar geef je het bijna altijd zijn zin. Voordeel is dat er gelijkwaardigheid is in het gezin. Er ontstaan heel weinig conflicten, want het kind mag bijna alles doen wat het wil. Nadelen zijn dat het kind al snel verwend wordt, geen grenzen kent en niet leert omgaan met negatieve gevoelens, want die worden haast altijd vermeden.

4. Verwaarlozend
Trek je plan! Bij de verwaarlozende opvoedingsstijl is er weinig controle, maar eveneens weinig betrokkenheid. Er zijn geen wetten en reglementen, maar ouders bieden ook geen steun, betrokkenheid en geborgenheid aan hun kind. Het kind wordt aan zijn lot overgelaten. Voordeel is dat je als ouder alle tijd voor jezelf overhoudt. Makkelijke manier van opvoeden dus. Deze stijl is echter erg nadelig voor je kind. Het voelt zich eenzaam, in de steek gelaten, leert weinig en krijgt geen liefde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.